[Python-il] Weź pożyczkę na dowolny cel. Sam ustalasz dzień spłaty!

Anna z Aasa anna at supermailing.com.pl
Mon May 30 12:24:48 IDT 2016


Twój program poczty nie może przeczytać tego emaila.
By obejrzeć go online, proszę przejść do:
http://susan.net.pl/display.php?M=933593&C=0e44ab676802b866d99d774ddbe7a2ae&S=3786&L=3&N=1171


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://susan.net.pl/link.php?M=933593&N=3786&L=2751&F=TPożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa. NIP:
5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st.
Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w
całości).
Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności
kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego
przykładu pożyczki w wysokości 1500 zł na okres 8 miesięcy wynosi
221,69%. Raty miesięczne (1. 288,58 zł, 2. 287,40 zł, 3. 285,50 zł, 4.
284,21 zł, 5. 282,62 zł, 6. 280,72 zł, 7. 279,43 zł, 8. 277,79 zł).
Roczna stopa oprocentowania (stopa stała) 10%, odsetki od kwoty pożyczki
- 56,25 zł, opłata przygotowawcza (jednorazowa) 590 zł, opłata
administracyjna (koszt miesięczny - 15 zł tj. koszt za cały okres - 120
zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 2 266,25 zł (stan
na dzień 01.09.2015 r.).


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wysłano dzięki SuperMailing

Jeśli nie chcesz otrzymywać tych
emaili:http://susan.net.pl/unsubscribe.php?M=933593&C=0e44ab676802b866d99d774ddbe7a2ae&L=3&N=3786

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://hamakor.org.il/pipermail/python-il/attachments/20160530/ce109213/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 0b238f9873160eb49748cb0690865fbd
Type: image/gif
Size: 43 bytes
Desc: not available
URL: <http://hamakor.org.il/pipermail/python-il/attachments/20160530/ce109213/attachment-0006.gif>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 64da517246937a59fb582ce69fa14aee
Type: image/gif
Size: 6582 bytes
Desc: not available
URL: <http://hamakor.org.il/pipermail/python-il/attachments/20160530/ce109213/attachment-0007.gif>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: ebf307c126352af56c18704221ab0801
Type: image/gif
Size: 6774 bytes
Desc: not available
URL: <http://hamakor.org.il/pipermail/python-il/attachments/20160530/ce109213/attachment-0008.gif>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: b6565c81643f4ea1d246d3df64c3af7d
Type: image/gif
Size: 7831 bytes
Desc: not available
URL: <http://hamakor.org.il/pipermail/python-il/attachments/20160530/ce109213/attachment-0009.gif>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: b968a4bad942694926e74134c453c165
Type: image/gif
Size: 7181 bytes
Desc: not available
URL: <http://hamakor.org.il/pipermail/python-il/attachments/20160530/ce109213/attachment-0010.gif>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 5dd10e74ef480e9bea7ad5a2a71d604b
Type: image/gif
Size: 43 bytes
Desc: not available
URL: <http://hamakor.org.il/pipermail/python-il/attachments/20160530/ce109213/attachment-0011.gif>


More information about the Python-il mailing list