[Python-il] דמי חנייה מוגזמים במפגשי פיתון

queency jones queency3 at yahoo.com
Thu Sep 2 09:38:24 IDT 2010


במפגש הפייתון האחרון צלצלתי לחברת טיקל וביקשתי לדעת 

היכן ניתן לחנות את הרכב .הפקידה הפנתה אותי לחניון אסותה בבניין הסמוך 

בתום המפגש חויבתי לשלם סך של 44 שח עבור דמי חנייהבעיקרון יש לי איזי פארק מוכן לפעולה ואני מוכן לשלם עד 15 שח

וזאת כאשר אמורה להיות חנייה בשפע .אבל אני לא מוכן לשלם את הסכום הזה שנית.
      
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://hamakor.org.il/pipermail/python-il/attachments/20100901/66ff70a6/attachment.htm 


More information about the Python-il mailing list