[Openoffice] התקדמות תרגום - commit no. 9

Netanel_H netanel at gmx.com
Fri Aug 13 12:51:35 IDT 2010


אתה צודק מאוד לגבי ספירת המילים, טעות שלי.

הערכת חשיבות נעשתה על פי הערכה לאן המחרוזות משתייכות, אין פה מדידה מדוייקת.

ב־ 13/08/10 08:51, ‏Yaron Shahrabani כתב\ה:
> פוטל לא מודד במחרוזות, הוא עובד לפי מילים (שיטה קצת מוזרה אני מודה) 
> אבל 500 מילים נשמע הרבה פחות מאיים מ־500 מחרוזות, ב־Customize לצורך 
> העניין ישנן רק שתי מחרוזות לא מתורגמות בהן 9 מילים, עברתי עליו תוך 
> שניות ספורות בעוד ש־9 מחרוזות היה לוקח לי מעט יותר זמן.
>
> איך מדדת אילו מחרוזות נצפות יותר?
> Yaron Shahrabani
>
>   <Hebrew translator>
>
>
>
>
> 2010/8/12 Netanel_H <netanel at gmx.com <mailto:netanel at gmx.com>>
>
>   חשיבות לטעמי היא תולדה של תדירות, כלומר ככל שיותר משתמשים יתקלו
>   במחרוזת מסויימת, כך חשיבותה עולה, ומנגד מחרוזות המשמשות מעט
>   משתמשים ולעיתים נדירות, חשיבותם יורדת.
>
>   שרת ה־Pootle כבר עלה מחדש הבוקר, אחרי שהיה למטה יומיים.
>
>   לפי ספריות:
>   swext <http://pootle2.sunvirtuallab.com/he/openoffice_org/swext/?>
>   - כ־1500 מחרוזות לא מתורגמות, אבל חשיבות נמוכה מאחר והם קשורות
>   לחיבור עם MediaWiki, ורובם המוחלט בכלל נמצא בקובץ העזרה (להערכתי
>   הוא יעוף משם לענף העזרה במוקדם או במאוחר).
>   connectivity
>   <http://pootle2.sunvirtuallab.com/he/openoffice_org/connectivity/?> -
>   כ־1100 מחרוזות לא מתורגמות, אבל בחשיבות נמוכה, קשורות כנראה ל־Base.
>   - svx
>   <http://pootle2.sunvirtuallab.com/he/openoffice_org/svx/?>כ־750
>   מחרוזות לא מתורגמות, חשיבות גבוהה.
>   readlicense_oo
>   <http://pootle2.sunvirtuallab.com/he/openoffice_org/readlicense_oo/?>
>   - כ־700 מחרוזות לא מתורגמות, בעצם מדובר בקובץ ה־Readme, חשיבות נמוכה.
>   editeng
>   <http://pootle2.sunvirtuallab.com/he/openoffice_org/editeng/?> -
>   כ־650 מחרוזות לא מתורגמות, חשיבות גבוהה.
>   sd <http://pootle2.sunvirtuallab.com/he/openoffice_org/sd/?> -
>   כ־600 מחרוזות לא מתורגמות, חשיבות גבוהה.
>   sc <http://pootle2.sunvirtuallab.com/he/openoffice_org/sc/?> -
>   כ־550 מחרוזות לא מתורגמות, חשיבות גבוהה.
>   cui <http://pootle2.sunvirtuallab.com/he/openoffice_org/cui/?> -
>   כ־500 מחרוזות לא מותרגמות, חשיבות גבוהה.
>   uui <http://pootle2.sunvirtuallab.com/he/openoffice_org/uui/?> -
>   ‏425 מחרוזות לא מתורגמות, חשיבות בינונית.
>
>   ב־15 ספריות נוספות, בממוצע פחות מ־200 מחרוזות לספריה, ברמות חשיבות
>   שונות. חשיבות כללית נמוכה בהשוואה לספריות בעלות חוסרים גדולים יותר
>   במספר המחרוזות.
>
>   ב־ 12/08/10 16:09, ‏Lior Kaplan כתב\ה:
>>   כמו שירון כתב - מה סדר העדיפות או החשיבות.
>>   יש דברים שלך נראים ברורים, אבל לאחרים הם לא בהכרח מובנים.
>>
>>   תן רשימה של 3-4 מקומות להתמקד בהם ואנשים ידאגו לשאר.
>>
>>   נ.ב.
>>   שרת ה-Pootle למטה באופן זמני, זה מטופל ע"י אנשים סאן/אורקל.
>>
>>   קפלן
>>
>>   2010/8/12 Netanel_H <netanel at gmx.com <mailto:netanel at gmx.com>>
>>
>>     בניסוח צבאי משהו: לפי המצב כעת אין מקום בו יש צורך במאמץ
>>     מרוכז, יש מספר מקומות בהם יש צורך במאמצים קטנים־בינוניים.
>>     ניתן למיין את הספריות לפי מספר המחרוזות הלא מותרגמות כדי
>>     לראות היכן עוד חסרים תרגומים, כדאי לוותר בינתיים על קבצים
>>     בעלי חשיבות נמוכה ולהתמקד בקבצים בעלי חשיבות רבה יותר.
>>
>>     ב־ 12/08/10 13:49, ‏Lior Kaplan כתב\ה:
>>>     אשמח אם תמקד את כולם באיזה קובץ כדי להשקיע את הזמן הנותר.
>>>
>>>     2010/8/12 Netanel_H <netanel at gmx.com <mailto:netanel at gmx.com>>
>>>
>>>       files:
>>>       ================
>>>       cui/source/customize.po
>>>       cui/source/dialogs.po
>>>
>>>       new strings: 100
>>>       modified strings: 18
>>>
>>>       לתשומת לב החברים, נשאר לנו עוד כשבוע עד הקפאת התרגומים
>>>       לגירסה הקרובה.‏
>>>
>>>       _______________________________________________
>>>       Openoffice mailing list
>>>       Openoffice at hamakor.org.il <mailto:Openoffice at hamakor.org.il>
>>>       http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/openoffice
>>>
>>>
>>
>
>   _______________________________________________
>   Openoffice mailing list
>   Openoffice at hamakor.org.il <mailto:Openoffice at hamakor.org.il>
>   http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/openoffice
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://hamakor.org.il/pipermail/openoffice/attachments/20100813/b16aeb5f/attachment.htm 


More information about the Openoffice mailing list