[Openoffice] התקדמות תרגום - commit no. 9

Netanel_H netanel at gmx.com
Thu Aug 12 16:41:39 IDT 2010


חשיבות לטעמי היא תולדה של תדירות, כלומר ככל שיותר משתמשים יתקלו במחרוזת 
מסויימת, כך חשיבותה עולה, ומנגד מחרוזות המשמשות מעט משתמשים ולעיתים 
נדירות, חשיבותם יורדת.

שרת ה־Pootle כבר עלה מחדש הבוקר, אחרי שהיה למטה יומיים.

לפי ספריות:
swext <http://pootle2.sunvirtuallab.com/he/openoffice_org/swext/?> - 
כ־1500 מחרוזות לא מתורגמות, אבל חשיבות נמוכה מאחר והם קשורות לחיבור עם 
MediaWiki, ורובם המוחלט בכלל נמצא בקובץ העזרה (להערכתי הוא יעוף משם לענף 
העזרה במוקדם או במאוחר).
connectivity 
<http://pootle2.sunvirtuallab.com/he/openoffice_org/connectivity/?> - 
כ־1100 מחרוזות לא מתורגמות, אבל בחשיבות נמוכה, קשורות כנראה ל־Base.
- svx <http://pootle2.sunvirtuallab.com/he/openoffice_org/svx/?>כ־750 
מחרוזות לא מתורגמות, חשיבות גבוהה.
readlicense_oo 
<http://pootle2.sunvirtuallab.com/he/openoffice_org/readlicense_oo/?> - 
כ־700 מחרוזות לא מתורגמות, בעצם מדובר בקובץ ה־Readme, חשיבות נמוכה.
editeng <http://pootle2.sunvirtuallab.com/he/openoffice_org/editeng/?> - 
כ־650 מחרוזות לא מתורגמות, חשיבות גבוהה.
sd <http://pootle2.sunvirtuallab.com/he/openoffice_org/sd/?> - כ־600 
מחרוזות לא מתורגמות, חשיבות גבוהה.
sc <http://pootle2.sunvirtuallab.com/he/openoffice_org/sc/?> - כ־550 
מחרוזות לא מתורגמות, חשיבות גבוהה.
cui <http://pootle2.sunvirtuallab.com/he/openoffice_org/cui/?> - כ־500 
מחרוזות לא מותרגמות, חשיבות גבוהה.
uui <http://pootle2.sunvirtuallab.com/he/openoffice_org/uui/?> - ‏425 
מחרוזות לא מתורגמות, חשיבות בינונית.

ב־15 ספריות נוספות, בממוצע פחות מ־200 מחרוזות לספריה, ברמות חשיבות 
שונות. חשיבות כללית נמוכה בהשוואה לספריות בעלות חוסרים גדולים יותר במספר 
המחרוזות.

ב־ 12/08/10 16:09, ‏Lior Kaplan כתב\ה:
> כמו שירון כתב - מה סדר העדיפות או החשיבות.
> יש דברים שלך נראים ברורים, אבל לאחרים הם לא בהכרח מובנים.
>
> תן רשימה של 3-4 מקומות להתמקד בהם ואנשים ידאגו לשאר.
>
> נ.ב.
> שרת ה-Pootle למטה באופן זמני, זה מטופל ע"י אנשים סאן/אורקל.
>
> קפלן
>
> 2010/8/12 Netanel_H <netanel at gmx.com <mailto:netanel at gmx.com>>
>
>   בניסוח צבאי משהו: לפי המצב כעת אין מקום בו יש צורך במאמץ מרוכז, יש
>   מספר מקומות בהם יש צורך במאמצים קטנים־בינוניים.
>   ניתן למיין את הספריות לפי מספר המחרוזות הלא מותרגמות כדי לראות
>   היכן עוד חסרים תרגומים, כדאי לוותר בינתיים על קבצים בעלי חשיבות
>   נמוכה ולהתמקד בקבצים בעלי חשיבות רבה יותר.
>
>   ב־ 12/08/10 13:49, ‏Lior Kaplan כתב\ה:
>>   אשמח אם תמקד את כולם באיזה קובץ כדי להשקיע את הזמן הנותר.
>>
>>   2010/8/12 Netanel_H <netanel at gmx.com <mailto:netanel at gmx.com>>
>>
>>     files:
>>     ================
>>     cui/source/customize.po
>>     cui/source/dialogs.po
>>
>>     new strings: 100
>>     modified strings: 18
>>
>>     לתשומת לב החברים, נשאר לנו עוד כשבוע עד הקפאת התרגומים לגירסה
>>     הקרובה.‏
>>
>>     _______________________________________________
>>     Openoffice mailing list
>>     Openoffice at hamakor.org.il <mailto:Openoffice at hamakor.org.il>
>>     http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/openoffice
>>
>>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://hamakor.org.il/pipermail/openoffice/attachments/20100812/08d9bf00/attachment.htm 


More information about the Openoffice mailing list