Re: הקנטינה [היה: Re: Nurturing and motivating ...]

Ram-on Agmon agmonr at gmail.com
Tue Jun 22 12:50:51 IDT 2010


וואלה. נכון, רק בשביל מכון התקנים היה שווה. כשחושבים על זה, אתה ההצדקה לקיום
העמותה :)))).

כבוד.
רם און.

2010/6/22 Amit Aronovitch <aronovitch at gmail.com>

>
>
> 2010/6/22 Ram-on Agmon <agmonr at gmail.com>
>
> זה לא אמרתי, אמרתי שבעשיית הכנס, יצאנו מידי חובתינו, וכל השאר הוא בונוס
>> מבורך. וזה לא שאי אפשר לעשות יותר, ולא שאנחנו לא עושים יותר, אלא שאין כאן
>> צבר של אנשים פעילים שאפשר לעבוד איתם למשימות נוספות. יש בעמותה הזו בערך 10
>> אנשים שעובדים לאורך זמן. כל השאר מבליחים מדי פעם, זורקים מילה או שתיים,
>> מבקרים, מקטרים, מפריחים את פניני חוכמתם ונעלמים אל תהום חדלון העשיה
>> הציבורית.
>>
>> לגבי סגירת העמותה, אני ממש לא בטוח שצריך אותה. עיקר השיקול להשאיר אותה
>> פתוחה זה שעלול להתקבל הדימוי שהקהילה לא יכולה להחזיק עמותה, וגם הצורך לשלם
>> עבור הכנס (שיש סביר להניח אפשרויות פשוטות יותר מאשר כאב הראש הזה שנקרא
>> עמותה).
>>
>
> ועוד כמה שיקולים:
>
> * לוגו ואתר.
> * כתובת לפניית עתונאים.
> * עמותה יכולה להרשם במכון התקנים בתור "גוף שולח" וע"י כך לאפשר לי להתנדב שם
> בתור חבר ועדה קבוע.
> * מאפשר לבחור כמה קרבנות (למורת רוחם ובניגוד להמלצתם הם) בתור חברי ועד,
> וע"י כך לשבת להם על המצפון לדרבן אותם לפעול יותר למען ענייננו.
>
> עא
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://hamakor.org.il/pipermail/discussions/attachments/20100622/fa03dc8d/attachment.htm 


More information about the Discussions mailing list