Re: The best defense is offense (was: Re: הקנטינה [היה: Re: Nurturing and motivating ...])

Ira Abramov hamakor at ira.abramov.org
Tue Jun 22 11:33:40 IDT 2010


עומר, זו לא היתה קבוצת תמיכה אונליין, ולכן נפתחה קבוצה נפרדת לניוביז.

שנית, אם אנשים היו עושים עשירית ממה שמדברים, דיינו. אין לי בעיה שתהיה רמת
הברברת הנוכחית אבל לא שום התקדמות.. 20-30 אימיילים על קייטנה ואף לא מתנדב
הדרכה אחד זו לא פרופורציה הגיונית. 300 דיונים על יוזמות ורק 3 יוצאות לפועל
זו גם לא פרופורציה. אם היו לקהילה 6-7 יוזמות גדולות בשנה מלבד אוגוסט פנגווין
לא הייתי מצדיק את דורון, אבל זה לא המצב.

2010/6/22 Omer Zak <w1 at zak.co.il>

יש נקודה נוספת שלא הועלתה עד כה במטא-הדיון הנוכחי:

דורון, אתה חושב שאם כל הדיונים הפומביים ברשימת תפוצה זו היו תכליתיים,
ממוקדים, מכווני תוצאות ומביאים לתוצאות - הדבר היה משתיק את "הנשמות
הטובות" שהתייחסת אליהן?

תודה באמת, שאם לא היינו לוקים לפעמים בברברת, הם היו מוצאים תרוץ אחר
להשמיץ אותנו.  אם בגלל אינטרסים מסחריים ואם בגלל קנאה שאנו עושים משהו
והם לא ואם בגלל סיבות אחרות.

ההגנה הטובה ביותר היא ההתקפה - להזכיר לגופים החיצוניים שאנו קהילה מגוונת
ואנו כוללים גם פטפטנים וגם הופכי עולמות ולכולם יש זכות לביטוי ברשימת
תפוצה זו.
הרי אחד מהעקרונות הבסיסיים של הקהילה שלנו היא שאין לנו מרכז, אין לנו
מנהיג יחיד, אין לנו חובה להרשם כחברים בעמותה זו או אחרת.  כל אחד חופשי
לקדם איזה פרויקט שהוא רוצה ואפילו לא לקדם כלום.

מספיקים 10 בולדוזרים כדי להזיז עולמות, לא משנה כמה עושי רוח יש מסביב להם
(כל עוד אינם מפריעים ישירות לעשייה).  ואם ננתק קשר עם כל עושי הרוח, אנו
עלולים להפסיד כמה רעיונות מעניינים ויותר חשוב מכך - את אלה שהיום עושים
רוח ומחר, בהשתנות הנסיבות האישיות שלהם או המחוייבויות ההתנדבותיות האחרות
שלהם, יצטרפו לעשייה.

--- עומר

(שהויכוח הנוכחי מזכיר לו נשכחות מרשימת תפוצה אחרת מלפני כ-15 שנים, שבה
איש אחד, מנופח מרוב חשיבות עצמית, ביקש להגביל את זכות הביטוי לאנשים
חכמים כמוהו כדי שהוא וחבר מרעיו לא יוצפו במלל של ה"טיפשים".  וזו היתה
רשימת תפוצה של אנשים שהתייחסו אליה כאל קבוצת תמיכה און-ליין!)> > On 6/22/10 12:24 AM, doron wrote:
> > >
> > >
 < < <עומר,
> > >
 < < <מעבר לתאוריות היפות, ישנה מציאות שצריך להתייחס אליה.
 < < <כרגע, ישנם אנשים (ולו לא הייתי מנומס הייתי מציין את שמם) שלפחות
 < < <וותיקי הקהילה (או פעיליה) מכירים אותם, אשר טוענים (באוזניהם של אנשים
 < < <מכובדים מאד) שאנחנו קהילה של "זייני מוח" כי כל מה שעושים הוא לקשקש
 < < <במיילים.
 < < <צר לי אך זו המציאות שאני נתקל בה כאשר אני מנסה לעבוד עם גופים
 < < <חיצוניים .
 < < <כדוגמה (לא אציין את המעמד המדוייק), באזניים של שר בישראל הושמע המשפט
 < < <"שמענו על הקהילה של התוכנה החופשית, קשקשנים שלא מסוגלים לעשות
 < < <כלום".
--
Eli Marmor's Law:  netiquette forbids people from replying "I agree with
you" to messages in mailing lists, skewing discussions in favor of the
troublemaker type of dissenters.
My own blog is at http://www.zak.co.il/tddpirate/

My opinions, as expressed in this E-mail message, are mine alone.
They do not represent the official policy of any organization with which
I may be affiliated in any way.
WARNING TO SPAMMERS:  at http://www.zak.co.il/spamwarning.html

_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions at hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://hamakor.org.il/pipermail/discussions/attachments/20100622/5e2e0c03/attachment-0001.htm 


More information about the Discussions mailing list