Re: מחשבים לתרומה

Asaf Bartov asaf.bartov at gmail.com
Tue Jun 22 01:31:08 IDT 2010


מתוכננת לי נסיעה לבאר שבע בשבוע הבא (עדיין אין לי מועד מדויק).  אני מוכן
לעשות סיבוב דרך קרית גת ולאסוף את המחשבים, ולהתקין עליהם אובונטו או מה
שצריך.

אשמח לפרטי קשר.

- אסף

2010/6/21 Ram-on Agmon <agmonr at gmail.com>

> שלום לכולם.
>
> בהמשך לרוח התזזית והעשיה השורה על חברי הקהילה, אני שמח להעביר לידי הפורום
> המכובד את הידיעה על שני מחשבים באיזור קריית גת המחכים לגאולה. אני בטוח שיהיו
> המון קופצים על ההזדמנות לגאול שני מחשבים מ שש שנים של שיעבוד למערכות
> הקניניות המטנפות אותם ואולי אף להכין אותם ולספק תמיכה לאיזה גן ילדים שהתקציב
> אינו שורה עליו.
>
> כל הרבים המעונינים לשים אצבע במלאכה מוזמנים לפנות למשרבט שורות אלו בכתובת
> בראש ההודעה.
>
> יום טוב ולהשתמע במהרה.
>
> רם און.
> חבר וועד המקור האופטימי עד כדי כאב.
>
> _______________________________________________
> Discussions mailing list
> Discussions at hamakor.org.il
> http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions
>-- 
Asaf Bartov <asaf.bartov at gmail.com>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://hamakor.org.il/pipermail/discussions/attachments/20100622/5aaeec77/attachment.htm 


More information about the Discussions mailing list