Re: מה עושות העמותות בלילות?

Ram-on Agmon agmonr at gmail.com
Fri Jun 18 16:26:55 IDT 2010


הי משה.

רוצים עיצוב יפה :)

מה שישתלב עם האתר. כך שזה לא יראה כל כך "ויקי" אלא יותר "המקור".

רם און.

2010/6/18 moshe nahmias <moshegrey at gmail.com>

> אני מוכן לעשות את ה-CSS לוויקי, אבל איזה עיצוב אתם רוצים?
> לגבי דברים לא בולטים, מה הבעיה לתקן את הדברים בזמן אמת? או לחילופין
> לשלוח מייל לאנשים אחרים שיכולים לעשות זאת אם לא יודעים איך או שאין זמן?
> (כמובן בהנחה שיודעים על קיום הדבר שלא בולט)
>
> On Fri, 2010-06-18 at 12:53 +0300, Ram-on Agmon wrote:
> <אכן חבל. אבל זה רק משהו קטן שחבל עליו. אולי יש מתנדב שיעבור על האתרים
> <וימצא עוד דברים שחבל עליהם וצריך לשפר באתרים? אגב, די בקלות אפשר לקבל
> <הרשאות כתיבה לויקי (אם מישהו חושב שיש עוד משהו שחבל שהוא לא בולט). וגם
> <חבל שאף אחד לא עושה איזה css חמוד לויקי. חבל.
> >
> >
> >
> >
> <יום טוב.
> <רם און.
> >
> >
> > 2010/6/18 Ira Abramov <hamakor at ira.abramov.org>
> >
> >
> >
> >     2010/6/18 Lior Kaplan <kaplanlior at gmail.com>
> >
> >         2010/6/18 Ira Abramov <hamakor at ira.abramov.org>
> >             2010/6/18 Lior Kaplan <kaplanlior at gmail.com>
> >                 2010/6/18 Ira Abramov
> >                 <hamakor at ira.abramov.org>
> >
> >
> >                     2010/6/18 Ram-on Agmon
> >                     <agmonr at gmail.com>
> <                        לכן אמרתי לך שאינך
> <                        מודע לגמרי למה שהעמותה
> <                        עושה. אני לא אעשה פוצי
> <                        מוצי לכל מי שמשפריץ
> <                        רעיון ברשימת התפוצה.
> <                        מהניסיון - זה לא מקדם
> <                        דבר.
> >
> >
> >
> <                     רם און, אף אחד לא יודע מה
> <                    עושה העמותה מעבר לאוגוסט
> <                    פינגווין, חוץ מהוועד. כדאי שזה
> <                    יהיה יותר מפורט וברור באתר
> <                    העמותה.
> >
> >
> http://wiki.hamakor.org.il/index.php/עמותת_המקור/דו<http://wiki.hamakor.org.il/index.php/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8/%D7%93%D7%95>
> "ח_פעילות
> >
> <                וזאת רשימה חלקית, כי לא לכל דבר שעושים
> <                אפשר לתת כותרת (או שהדברים לא הבשילו).
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> <        וואלה. אתה טוען שזה מעבר ליכולת התבונה של חברי העמותה?
> <        אולי כדאי לסגור אותה? אולי לקרוא לה העמותה לקידום
> <        האנשים המאותגרים מחשבית?
> >
> >
> <    הלינק של קפלן יותר ברור, חבל שהוא לא מתנוסס במקום בולט באתר
> <    הבית של המקור.
> >
> >     _______________________________________________
> >     Discussions mailing list
> >     Discussions at hamakor.org.il
> >     http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions
> >
> >
> > _______________________________________________
> > Discussions mailing list
> > Discussions at hamakor.org.il
> > http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions
>
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://hamakor.org.il/pipermail/discussions/attachments/20100618/e1167a63/attachment.htm 


More information about the Discussions mailing list