Re: יש מצב לקבל עדכון לגבי מצבו של אוגוסט פינגווין?

Yaron Shahrabani sh.yaron at gmail.com
Sun Jun 13 23:42:56 IDT 2010


סלחו לי שאני פותח את זה אבל אני רוצה לקבל פרטים על החולצות (קצת יותר
מדויקים)
יש לי אדם שמציע גלופות קצת יותר בזול ממה שקיבלתי בהצעה הקודמת (וגם החולצות
יותר זולות)

אשמח לקבל עוד פרטים כדי שאוכל למסור לו לקבלת הצעת מחיר
בתודה,
Yaron Shahrabani


2010/6/13 Lior Kaplan <kaplanlior at gmail.com>

היי אסף,

קודם כל תודה על ההתעניינות בכנס.

המצב כרגע (דיווח לא פורמלי):
1. נחתם הסכם עם מכון ויצמן לגבי אירוח הכנס אצלם.
2. כמו שאתה רואה ברשימות התפוצה, יש דיונים לגבי מדבקות וחולצות עבור הכנס
(וגם באופן כללי).
3. כמו שציינת, נושא הלוגו עדיין לא נסגר לצערי ונשמח לקבל הצעות (בעקבות המייל
שלך שמתי ידיעה בחשבון פייסבוק שלנו).
4. אנחנו מתכננים לאפשר לפרוייקטים שונים בקהילה להקים דוכנים (במקום הדוכנים
של נותני החסות). משה נחמיאס מבצע בירורים עם הפרוייקטים השונים לגבי
ההתעניינות שלהם בדוכנים.
5. רשימת ההרצאות תסגר ברגע שהועד יפגש כדי לקבוע מה נכנס ללו"ז ומה לא.

זהו פחות או יותר.

דברים שנצטרך בעתיד:
1. כמה אנשים שיגיעו מוקדם כדי לעזור בהתארגנות (דוכנים, לוגיסטיקה וציוד
טכני).
2. מישהו שיפקח על כרטיסי הכניסה וחידוש החברות לעמותה (כלומר קבלת כסף והוצאת
קבלות).
3. עזרה בפרסום הכנס (תליית מודעות, הודעות בפורומים שונים וכו').

קפלן

2010/6/12 Assaf Sapir <meijin007 at gmail.com>

הבנתי שהוחלט לבסוף לעשות את זה שוב במכון ויצמן.
האם יש עוד עדכונים אחרונים בנושא?
אולי שווה לפרסם שעדיין מחפשים לוגו להשנה.

אסף.

_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions at hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions



_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions at hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://hamakor.org.il/pipermail/discussions/attachments/20100613/4947e911/attachment.htm 


More information about the Discussions mailing list