Re: כל הכבוד לאורנג'

Amit Aronovitch aronovitch at gmail.com
Fri Jun 11 17:33:26 IDT 2010


2010/6/11 doron <doron at ofek.biz>


> שחר שלום,
> בקוראי שוב את תשובתי, אני רוצה להתנצל בפניך על כך שהיא היתה אולי לא בטון
> המתאים, למרות שאני כן מאמין בדברים.
>
> כוונתי היתה שאפשר להגיע לבית המשפט - אבל זה עולה לכל הפחות כמה עשרות אלפי
> שקלים (60-70 אלף) , באם צריך עו"ד.
> אני לא חושב שלמקור, או לי אישית יש כאלו סכומים לזרוק על בית משפט , ולכן
> ניסיתי דרך אחרת .
>
> אני חי בשלום עם מה שהשגתי, אני מקווה שגם אחרים . אם מישהו רוצה משהו אחר
> מאורנג' הוא מוזמן לעשות זאת ולפנות אליהם.
> לשמחי, אנחנו (הוועד) מנסים להוביל מספר מהלכים טובים ומעניינים יותר (שלהם
> כבר הוקדשו מאות שעות) , והמהלך מול פרטנר הוא רק בגדר "סוכריה שנקראתה בדרכנו"
> .
>

מה שאפשר לעשות, אם אתה כבר מדבר איתם, זה להציע להם (כהמלצה, בלי שזה ישמע
כאיום), לשים באתר שלהם (למשל בדף המידע הרלוונטי למוצר המדובר) איזושהי הודעה
שתזכיר את העובדה שניתן להוריד את קוד המקור בקישור כך וכך. הם אפילו יכולים
לנסח את זה בצורה "פרסומית", שתכיל מילים כגון "מוצר מבוסס על טכנולוגיות קוד
פתוח" ו"פרטנר משתפת פעולה עם הקהילה".
זה לא באמת נותן להם הגנה משפטית מתביעה (כי זה לא התחייבות, לא בכתב, ולא מופץ
פיזית עם המוצר) אבל לפחות מראה על כוונה טובה (שהם לא מנסים "להסתיר" את
הקוד), ואיזה סוג של הדדיות בתמורה לכך שגם באתרים שלנו תהיה כנראה התייחסות
אליהם בעקבות פרסום העניין (טוב, מן הסתם גם תגובות משמיצות, כרגיל, אבל לפחות
לא "רשמיות").

לדעתי מה שהשגת יפה מאוד, והשעות שכבר השקעת בנושא גם כן שוות לא מעט שקלים. את
ההוצאות המשפטיות יש לשמור לטובת טיפול בגורמים שלא יהיו מוכנים אפילו להקשיב.


>
> שוב, מתנצל על הטון .
>

אני לפחות לא שמעתי שום טון. אולי בגלל שהרמקולים אצלי מכובים (-:

   עא
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://hamakor.org.il/pipermail/discussions/attachments/20100611/2577c1cc/attachment-0002.htm 


More information about the Discussions mailing list