Tomer Cohen tomerc at gmail.com
Mon Jun 7 01:14:08 IDT 2010


אציין כי לפחות לגבי השנה שעברה אף אחד לא טרח ליידע את המועמדים על התמודדותם
עד לרגע חשיפת המועמדים והתחלת ההצבעה. אני לא חושב שהפתרון הנוכחי אופטימלי,
אבל אולי כדאי לשלב אותו בשנה הבאה כך שהצעת המועמדים תהיה אנונימית (ואפילו
לעודד הצעה אנונימית) ולעדכן את המועמדים מראש על השתתפותם ולבקש מהם לאשר את
התיאור שיוצמד לשמם.

להופיע ברשימת המועמדים זה כבוד לא קטן, ומאחר ומדובר תמיד באנשים שתרומתם
הוכחה בעבר (יש בכלל לוועד פרוטוקול שלילת מועמדות מאנשים שלדעת הועד, המשקיפים
או כל קבוצת שיפוט אחרת לא ראויים למועמדות או שלא הוכיחו תרומה?), ואני לא
חושב שאנשים צריכים להצטנע ולהסיר את שמם מהרשימה.

2010/6/6 Lior Kaplan <kaplanlior at gmail.com>

> מי שמתבייש יכול לבקש ממישהו אחר להציע אותו, או לבקש ממני.
>
> מסכים איתך לגבי החיסרון הזה של הויקי, וועדת הפרס גם יכולה להוסיף את האנשים
> שהורידו את עצמם בהמשך. אבל אני בעד לכבד את הבקשות של האנשים.
>
> קפלן
>
> 2010/6/6 Nadav Har'El <nyh at math.technion.ac.il>
>
> On Sun, Jun 06, 2010, Lior Kaplan wrote:
>> > יש כבר מספר אנשים שהוצגו כמועמדים והורידו את עצמם, או שאמרתי להם שאני
>> רוצה
>> > שהם יהיו מועמדים וביקשו שלא ארשום אותם מאחר ואינם מרגישים בנוח עם המעמד.
>>
>> לדעתי כדאי לשקול (בהקשר של הפרס השנה, או בשנה הבאה) להחזיר את תהליך הצעת
>> המועמדים לדואר-אלקטרוני, במקום ויקי. כלומר - מי שרוצה להציע מישהו, שולח
>> מייל
>> לוועדת הפרס עם ההצעה, ובשום מקום לא מופיעה רשימה של מי הוצע ובאיזו צורה.
>> כך לאנשים עם עודף צניעות אין צורך להצטנע, ומצד שני אנשים יכולים גם להציע
>> את
>> עצמם או חברים שלהם בלי להתבייש (כמובן שזה לא מבטיח שהם יזכו - רק האדם
>> הראוי
>> ביותר יזכה). אפילו חשוב יותר - מונעים מכל האנשים שלא הוצעו את ה"בושה" שאף
>> אחד
>> לא טרח להציע אותם, ומהאנשים שהוצעו אבל לא נבחרו כחמישה המועמדים הסופיים את
>> ה"בושה" (כי הרי אף אחד לא יודע שהם בכלל היו ברשימת המוצעים) - בעולם האבטחה
>> זה ידוע כ plausible deniability ;-)
>>
>> אני מקווה שברור לכולם שיש יותר מ 8 אנשים (מספר האנשים בויקי היום) שתרמו
>> לתכנה
>> חופשית - הי, כבר בשנה הראשונה של חלוקת הפרס (2004) היו 31 מועמדים לפרס
>> האישי,
>> ואני בטוח שהיום יש אפילו יותר. הרבה יותר.
>>
>> נדב.
>>
>>
>> --
>> Nadav Har'El            |    Sunday, Jun 6 2010, 25 Sivan
>> 5770
>> nyh at math.technion.ac.il
>> |-----------------------------------------
>> Phone +972-523-790466, ICQ 13349191 |A professor is one who talks in
>> someone
>> http://nadav.harel.org.il      |else's sleep.
>> _______________________________________________
>> Discussions mailing list
>> Discussions at hamakor.org.il
>> http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions
>
>
>
> _______________________________________________
> Discussions mailing list
> Discussions at hamakor.org.il
> http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions
>-- 
Tomer Cohen
http://tomercohen.com
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://hamakor.org.il/pipermail/discussions/attachments/20100607/66d19e8e/attachment.htm 


More information about the Discussions mailing list