Nadav Har'El nyh at math.technion.ac.il
Sun Jun 6 22:01:49 IDT 2010


On Sun, Jun 06, 2010, Lior Kaplan wrote:
> יש כבר מספר אנשים שהוצגו כמועמדים והורידו את עצמם, או שאמרתי להם שאני רוצה
> שהם יהיו מועמדים וביקשו שלא ארשום אותם מאחר ואינם מרגישים בנוח עם המעמד.

לדעתי כדאי לשקול (בהקשר של הפרס השנה, או בשנה הבאה) להחזיר את תהליך הצעת
המועמדים לדואר-אלקטרוני, במקום ויקי. כלומר - מי שרוצה להציע מישהו, שולח מייל
לוועדת הפרס עם ההצעה, ובשום מקום לא מופיעה רשימה של מי הוצע ובאיזו צורה.
כך לאנשים עם עודף צניעות אין צורך להצטנע, ומצד שני אנשים יכולים גם להציע את
עצמם או חברים שלהם בלי להתבייש (כמובן שזה לא מבטיח שהם יזכו - רק האדם הראוי
ביותר יזכה). אפילו חשוב יותר - מונעים מכל האנשים שלא הוצעו את ה"בושה" שאף אחד
לא טרח להציע אותם, ומהאנשים שהוצעו אבל לא נבחרו כחמישה המועמדים הסופיים את
ה"בושה" (כי הרי אף אחד לא יודע שהם בכלל היו ברשימת המוצעים) - בעולם האבטחה
זה ידוע כ plausible deniability ;-)

אני מקווה שברור לכולם שיש יותר מ 8 אנשים (מספר האנשים בויקי היום) שתרמו לתכנה
חופשית - הי, כבר בשנה הראשונה של חלוקת הפרס (2004) היו 31 מועמדים לפרס האישי,
ואני בטוח שהיום יש אפילו יותר. הרבה יותר.

נדב.


-- 
Nadav Har'El            |    Sunday, Jun 6 2010, 25 Sivan 5770
nyh at math.technion.ac.il       |-----------------------------------------
Phone +972-523-790466, ICQ 13349191 |A professor is one who talks in someone
http://nadav.harel.org.il      |else's sleep.


More information about the Discussions mailing list