דוכן החלפת ספרים

guy guydafny at actcom.co.il
Fri Jul 23 22:12:26 IDT 2010


האם יש התנגדות שאארגן דוכן "שחרור ספרים" באוגוסט פינגווין, כפי שהיה 
בשנים עברו?
גיא.More information about the Discussions mailing list