חולצות לאוגוסט - מי צריך להחליט?

guy guydafny at actcom.co.il
Fri Jul 2 14:35:57 IDT 2010


מכובדי, בקשר לחולצות - בפעם האחרונה שהעליתי את הנושא התברר שיש חילוקי 
דיעות - כן או לא, אם כן - זולות (חולצות T בהדפס משי ב14 ש"ח) או יקרות 
(חולצות פולו - 40+, אפשרות לרקמה או הדפס דיגיטלי), או משהו אחר (לא היו 
הצעות ממש קונקרטיות - אולי כובעים?)  אם זה כלול או לא כלול במחיר הכרטיס 
ועוד.

בבירור במקום בו שאלתי על הצעת המחיר, המועד המאוחר ביותר בו אפשר להשאיר 
הזמנה + תמונה (קובץ בהפרדה מתאימה או קובץ וקטורי) כדי שהחולצות תתקבלנה 
בזמן הוא יום שלישי ה-13 בחודש זה.  אני מניח שלמקומות האחרים יש מועדי 
פקיעה דומים +- שבוע ...

מי מחליט?  אם יוחלט שכן - מי מוסמך להעביר הזמנה (לאחר החלטה על כמויות?), 
יש לזכור שגם בכמויות המזעריות מדובר על סכומים לא נמוכים (1400 ש"ח לזולות 
- למצער 100 חולצות)  מי מעצב את ההדפס - או האם יש עיצוב מוכן?  אולי צריך 
לעשות "תחרות"?  (עם או בלי פרס?)

האם האדונים המכובדים הנושאים בעול,מר נחמיאס ומר שהרבני הם המחליטים?  
(מקובל עלי, רק שיחליטו סוף סוף :-) ).
האם צריך לפתוח נושא בוויקי?

גיא.
May the source be with you!


-------------- next part --------------
An embedded message was scrubbed...
From: guy <guydafny at actcom.co.il>
Subject: =?UTF-8?B?15fXldec16bXldeqINec15DXldeS15XXodeYINek15nXoNeS15XXldeZ?=
	=?UTF-8?B?158gMjAxMA==?=
Date: Wed, 02 Jun 2010 19:21:27 +0300
Size: 4127
Url: http://hamakor.org.il/pipermail/discussions/attachments/20100702/d54765af/attachment.eml 


More information about the Discussions mailing list