[דרוש מקור]

Shachar Shemesh sun at hamakor.org.il
Tue Jun 23 19:08:44 IDT 2015


On 23/06/15 11:41, Ira Abramov wrote:
> בחיי שאני לא זוכר. ישבו אנשים וזרקו רעיונות, אני לא זוכר באילו שלבים
> הייתי מעורב יותר או פחות. זה יכול היה להיות גם GBY, שחר, מולי או לך
> תדע. אני לא חושב שזה גם חשוב למי מגיע הקרדיט.
אני לא יודע אם מגיע קרדיט פרטני או לא. במידה ומגיע, אני יכול להעיד שאכן
עירא הוא מקור (הא!) ההצעה.

שחר
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://hamakor.org.il/pipermail/discussions/attachments/20150623/24ca36fd/attachment.html>


More information about the Discussions mailing list