פירוק העמותה

Adir Abraham adir at hamakor.org.il
Thu May 15 22:37:59 IDT 2014


שלום לכולם,

עקב הענות דלה ביותר למפגש היום (7 אנשים, חלקם אינם חברים), מספר נמוך מדי של
מתמודדים לועד ולועדת הביקורת וכן בעקבות ליקויים בניהול פנקס החברים של
העמותה, הועד החליט על קיום אסיפה כללית לפירוק העמותה.

האסיפה תתקיים ב- 19.6. מיקום יקבע בהמשך (בחיפה או בת"א).

בברכה,
אדיר
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://hamakor.org.il/pipermail/discussions/attachments/20140515/9f2540d3/attachment.html>


More information about the Discussions mailing list