אסיפה כללית של עמותת המקור לשנת 2014

Adir Abraham adir at hamakor.org.il
Wed Apr 23 20:57:49 IDT 2014


שלום,

אסיפה כללית של העמותה תתקיים ביום חמישי, 15.5.2014, בשעה 18:00.
המיקום הוא הטכניון, בניין מדעי המחשב (טאוב), חדר סמינרים 601.

על סדר היום:

1) הצגת הדו"ח המילולי של שנת 2013 ואישורו.
2) הצגת הדו"ח הכספי של שנת 2013 ואישורו.
3) בחירות לועד
4) בחירות לועדת הביקורת
5) אישור מורשי חתימה
6) הצעות וחדשות הועד
7) הצעות נוספות לסדר היום

הצעות נוספות לסדר היום יש לשלוח עד ה- 8.5.2014 ע"י שליחת דוא"ל ל-
board at hamakor.org.il.

לכל מי שמעוניין להתמודד לועד ולועדת הביקורת ולהשפיע בעמותה, זה הזמן. נשמח
שתודיעו על כך ברשימת התפוצה.

בברכה,

אדיר אברהם
חבר ועד עמותת המקור
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://hamakor.org.il/pipermail/discussions/attachments/20140423/65ebeef0/attachment.html>


More information about the Discussions mailing list