היכן הארכיון?

guy guydafny at actcom.co.il
Mon Mar 2 20:37:34 IST 2009


בעבר הארכיון של קבוצה הדוור הזו היה זמין על השרת של עמותת המקור.  אני לא 
מוצא קישור אליו.
מישהו יודע מהו הקישור?

תודה.


More information about the Discussions mailing list